ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://fantasyroom.online/ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.Будь ласка, не робіть акцепт цієї Угоди, якщо Ви не згодні з наступними умовами:

 1. Сервіс є технічним рішенням для організації доступу до вмісту для Користувачів, що пройшли процедуру реєстрації.
 2. Користувач несе відповідальність за невідповідність зазначеної ним інформації під час реєстрації та усвідомлює весь ризик несприятливих наслідків, пов'язаних із її невірною вказівкою. Сервіс не перевіряє достовірність наданих Користувачем даних за винятком випадків, коли перевірка такої інформації необхідна Сервісу для виконання взятих на себе перед Користувачем зобов'язань.
 3. Користувач самостійно несе відповідальність за всі об'єкти інтелектуальної власності, які вони розміщують на Сервісі самостійно (фотографії, картинки, малюнки, статті, логотипи, інші об'єкти, яким в силу чинного законодавства).
 4. Сервіс має право проводити розсилку Користувачам, зареєстрованим на Сервісі, рекламно-інформаційного повідомлення (надсилати повідомлення в акаунти Користувачів, на їх мобільні телефони, зазначені як контактні, а також їх адреси електронної пошти) про роботу Сервісу, про його рекламні акції та інші можливості , прес-релізи, огляди та інші інформаційні повідомлення, що прямо або опосередковано стосуються роботи Сервісу. Виконуючи акцепт цієї Угоди, Користувач погоджується з отриманням розсилки, зазначеної в цьому пункті.
 5. Користувач не має жодного права копіювати будь-яку розміщену на Сервісі інформацію, яка доступна йому як до моменту проходження процедури реєстрації, так і після її проходження. Користувачеві забороняється копіювання Робот та Матеріалів інших Користувачів та вчиняти будь-яку іншу дію, яка прямо чи опосередковано ущемляє права та інтереси Адміністрації Сервісу, Викладачів та третіх осіб. Адміністрація Сервісу при виявленні порушень, зазначених у цьому пункті, з боку Користувача, має право заблокувати Акаунт Користувача, та в залежності від порушення, пред'явити претензію Користувачеві або звернутися до суду для захисту своїх прав та інтересів.
 6. Акцептувавши цю Угоду, Користувач дає повну беззастережну згоду на використання Сервісом Матеріалів: малюнків, ескізів, планів, начерків, фотографій та інших об'єктів, включаючи Роботи Користувачів, як вони визначені в розділі «Терміни та визначення», які завантажуються Користувачем на Сервіс та які використовуються Сервісом на умовах, встановлених цією Угодою. Поруч із акцептом, Користувач надає гарантію те, що розміщення Матеріалів та його подальше використання не порушує правничий та інтереси третіх осіб.

1. Терміни та визначення


1.1. Проект — Онлайн школа малювання Fantasy Room Online, спрямований на підтримку інтересу до образотворчого мистецтва, знайомство з його основами та напрямками, а також навчання різних напрямків живопису та техніки образотворчого мистецтва.

1.2. Аудіовізуальний твір - файл із записом майстер-класів техніки малювання.

1.3. Курс – кілька тематично об'єднаних навчальних аудіовізуальних творів із записом методики малювання. У контексті цієї Угоди термін «Курс» в однині також матиме значення і множини, залежно від того, скільки Курсів (один і більше) фактично придбано Користувачем у рамках Проекту.

1.4. Акаунт - персональний простір Користувача на Сервісі, який формується в результаті реєстрації Користувача на сайті https://fantasyroom.online/ua

1.5. Сервіс - програмно-інтерактивний комплекс, розташований за адресою https://fantasyroom.online/ua в Мережі Інтернет, доступний Користувачам на платній та безкоштовній основі, основним напрямком якого є надання Користувачам доступу до навчальних Аудіовізуальних творів.

1.6. Користувач – фізична особа, користувач глобальної мережі Інтернет.

1.7. Адміністрація Сервісу — фізичні особи, які прямо або опосередковано управляють та контролюють діяльність Сервісу. ФОП Маркова М. (ідентифікаційний код 3823211225), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: м. Одеса, вул. Гагаріна, буд. 27

1.8. Актуальна вартість послуг Проекту – грошова сума, вказана на сайті fantasyroom.online/ua, яка є актуальною з дати її фактичної публікації на Сервісі доти, доки Адміністрація Сервісу не опублікує нову вартість послуг. Вважається, що вартість послуг, яка доступна будь-якому Користувачеві за вказаним у цьому пункті посиланням, є Актуальною вартістю.

1.9. Викладач — фізична особа, яка бере участь у Проекті, виступає як особа, яка навчає Користувачів основ образотворчого мистецтва та техніки малювання.

1.10. Партнерська програма — товари, роботи, послуги третіх осіб, які доступні Користувачеві на певних пільгових умовах, у разі реєстрації Користувача на Сервісі з подальшою покупкою Курсу.

1.11. Безкоштовний доступ — доступ Користувача до Курсу (Курси) без оплати. Адміністрація Сервісу самостійно визначає наповнення Безкоштовного доступу, та Користувач не має права пред'являти будь-які претензії Сервісу щодо змісту Курсу, доступного на Безкоштовній основі.

1.12. Платний доступ - доступ до Курсу, наданий після оплати Користувачем.

1.13. Роботи — картини, намальовані безпосередньо самим Користувачем до, у період та/або після отримання Користувачем доступу до Курсу.

1.14. Матеріали — малюнки, ескізи, плани, ескізи, фотографії, скетчі, замальовки та інші об'єкти, які Користувач має право розмістити на Сервісі.

1.15. Публічні дані — персональні дані Користувача, опубліковані самим Користувачем за його особистим волевиявленням, які доступні для всіх Відвідувачів Сервісу, у тому числі не зареєстрованих. Такими персональними даними є прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання, посилання на персональні сторінки в соціальних мережах (Facebook, Instagram та інших). Адміністрація Сервісу, щоб уникнути будь-якого непорозуміння, звертає увагу на неприпустимість акцепту цієї Угоди у випадку, якщо Користувач не згоден з тим, що зазначені ним персональні дані будуть доступні третім особам. Акцепт цієї Угоди буде повним і беззастережним волевиявленням Користувача на загальнодоступність зазначених даних, після чого Сервіс має право обробляти такі дані відповідно до чинного законодавства з метою виконання цієї Угоди.

1.16. Особисті дані — це персональні дані Користувача, які доступні лише Адміністрації Сервісу та не доступні його Відвідувачам. Особистими персональними даними є: електронна поштова адреса Користувача, його контактний телефон.

1.17. Обліковий запис — логін та пароль, які створюються автоматично, і можуть бути змінені надалі Користувачем самостійно, які використовуються ним надалі для входу до свого Акаунту на Сервісі. Обліковий запис може бути створений за допомогою входу Користувача через його діючий обліковий запис у соціальних мережах.

1.18. У цій Угоді можуть бути використані інші терміни, не визначені в цьому розділі. Тлумачення таких термінів здійснюватиметься відповідно до змісту Договору, а також чинного законодавства. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору та нормативно-правових актах, Сторони керуватимуться тлумаченням терміну, що склалося в Мережі Інтернет та в практиці ділового обороту.


2. Предмет Угоди. Порядок проведення курсу


2.1. Предметом цієї Угоди є дистанційне навчання Користувачів у Проекті на Платній або Безкоштовній основі, включаючи, але не обмежуючись, надання доступу до Курсу, як він визначений у пункті 1.3. цієї Угоди, отримавши яку, Користувач вперше дізнається та/або доповнює раніше отримані ним знання в галузі художньої творчості, у тому числі, через набуття практичного досвіду та отримання навичок у техніці малювання.

2.2. Сервіс пропонує будь-якому Користувачеві можливість вибору одного або кількох Курсів відповідно до заявленої тематики Курсу та вимог до його доступу.

2.3. До початку перегляду Курсу Користувачеві завжди доступна інформація про Курс наступного змісту:

 • відомості про зміст курсу;
 • тривалість курсу або термін доступу до нього. Користувач погоджується з тим, що дата початку Курсу може бути змінена на пізнішу, у цьому випадку дата закінчення Курсу буде збільшена пропорційно до фактичної кількості днів перенесення дати початку. Зазначені зміни термінів пов'язані з обставинами форс-мажору, тобто. непередбаченими обставинами, які Адміністрація Сервісу не може передбачати або запобігти, включаючи, але не обмежуючись хворобою Викладача, відрядженням Викладача, його непередбаченими сімейними обставинами, технічними проблемами сайту.
 • перелік інструментів та матеріалів, які Користувачеві буде необхідно самостійно придбати з метою отримання практичних навичок у галузі малювання (олівці, пензлики, крейда, папір, палітра, фарби тощо).

2.4. Доступ до Курсу надається шляхом надсилання Користувачеві активного гіперпосилання, яке надсилається на його електронну адресу, вказану при реєстрації.

2.4.1. Доступ до Курсів, розміщених на сайті Сервісу, без зазначення конкретних тимчасових обмежень надається на строк до 01 (одного) року, що обчислюється з дати його відкриття. У той же час Адміністрація Сервісу має право за заявою Користувача, та за наявності технічної можливості, відновити надання останньому доступу до Сервісу та обраного раніше Курсу.

2.5. Користувач погоджується, що його Роботи, як вони визначені у розділі «Терміни та Визначення» цієї Угоди, можуть бути перевірені Викладачем у період проведення Курсу лише у випадку, якщо така перевірка передбачена самим Курсом. Якщо у відомостях про Курс не вказана інформація про перевірку Робот, Користувач має право уточнити цю інформацію, звернувшись до Адміністрації Сервісу. Перевірка робіт є правом, але не обов'язком Сервісу.

2.6. У разі повного або часткового скасування Курсу, оплаченого Користувачем, з ініціативи Адміністрації Сервісу, Користувач має право запросити повернення коштів пропорційно фактично використаному доступу до Аудіовізуальних творів у рамках Курсу, або замість повернення грошових коштів скористатися Промокодом, що надається Сервісом. При цьому вибір теми курсів з Промокоду залишається за Адміністрацією Сервісу.

2.6.1. Повернення коштів, раніше виплачених Користувачем, згідно з викладеними у цьому Договорі умовами, провадиться тим самим способом, що й їхня оплата.

2.7. Користувачеві надається право пройти все навчання на Курсі на початку його проведення, в середині або ближче до закінчення. При цьому дата початку Курсу та дата його закінчення не підлягають зміні, крім змін внаслідок непередбачених обставин (форс-мажору), як вони визначені у пункті 2.3. цієї Угоди. Після закінчення Курсу доступ до нього припиняється, Матеріали та Роботи, надані Користувачем, йому не повертаються, якщо інше не вказано в умовах проведення Курсу.


3. Оплата послуг Сервісу та їх вартість


3.1.Послуги Сервісу підлягають оплаті через платіжні системи, інформація про які доступна для Користувача на Сервісі.

3.2. Після вибору платного Курсу в Акаунті Користувача формується рахунок на оплату, що дублюється на його електронну поштову адресу. За відсутності оплати, Рахунок вважається недійсним.

3.3. У випадку, якщо Користувач оплатив Курс, але з будь-яких причин передумав отримувати навчання за раніше обраним ним Курсом, він має право поміняти Курс або здійснити повернення коштів, звернувшись із відповідним запитом до Адміністрації.

3.4. Повернення невитрачених коштів (різниці у разі обміну курсів) провадиться у кожному конкретному випадку індивідуально та за погодженням із Сервісом.

3.7. З усіх фінансових питань взаємодія з Адміністрацією Сервісу здійснюється за електронною поштовою адресою service@fantasyroom.online

3.8.Якщо Користувач обрав Курс, сплатив його, але згодом прийняв рішення відмовитися від Навчання, він зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію Сервісу, а повернення коштів відбувається в такому разі в наступному порядку:

 1. У разі відмови Користувача протягом 24 годин йому повертається 100% оплати;
 2. У разі відмови Користувача після закінчення 24 годин і більше днів з дати оплати курсу, повернення оплати Користувачеві не провадиться.

3.9. Датою повідомлення, зазначеного у пункті 3.8. цієї Угоди, Сторони погодилися вважати день її фактичного отримання Сервісом на електронну адресу service@fantasyroom.online

3.10. Усі повернення коштів Користувачеві, які будуть провадитися за погодженням з Адміністрацією Сервісу, завжди перераховуються за мінусом комісій платіжних систем, за допомогою яких Користувач оплачував той чи інший Курс, а також за мінусом та інших витрат, пов'язаних із зарахуванням грошових коштів на користь Сервісу.

4. Конфіденційність і захист персональних даних

4.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

4.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

4.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.5. Матеріали Користувачів


5.1.Усі Матеріали Користувача, а також Роботи Користувачів, як вони визначені в розділі «Терміни та визначення», які викладаються Користувачем в його Аккаунті або передані Викладачеві електронною поштою або за допомогою зворотного зв'язку Сервісу, надаються Адміністрації Сервісу на умовах простої невиключної ліцензії. авторського права без виплати Користувачеві будь-якої винагороди з моменту розміщення таких Матеріалів в Аккаунті або з моменту їх отримання Викладачем або з моменту їх надсилання через зворотний зв'язок.

5.2. Адміністрація Сервісу має право використовувати такі Матеріали, включаючи Роботи, будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством.

5.3. Користувач надає Адміністрації Сервісу право використовувати Матеріали та Роботи анонімно, без вказівки імені їх автора.

5.4. Користувач дає свою повну та беззастережну згоду на внесення до нього Матеріалів та Робот змін, скорочень та доповнень, постачання Матеріалів та Робот при їх використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями або будь-якими поясненнями, і таке використання Матеріалів та Робот не буде вважатися порушенням авторського права недоторканність твори. Надання ліцензії відповідно до цієї Угоди не припиняє право Користувача на використання його Матеріалів та Робот у будь-який спосіб щодо його власного волевиявлення. Виключне право на такі Матеріали та Роботи, а також особисті немайнові права належать Користувачеві.


6. Система зворотного зв'язку


6.1. Протягом усього оплаченого Користувачем періоду доступу до Курсу Користувачеві надається можливість комунікації з Викладачем Курсу через систему зворотного зв'язку Сервісу. Зазначена послуга доступна лише Користувачам, що авторизувалися на Сервісі.

6.2.Викладач залишає за собою право залишити повідомлення без відповіді у випадку, якщо:

 1. Викладач вважає, що питання задано Користувачем не за темою Курсу;
 2. У повідомленні немає вкладення, на яке посилається Користувач;
 3. Повідомлення містить ненормативну лексику чи інші образливі речення;
 4. Повідомлення не містить запитання або за його текстом точно визначається відсутність відповіді на повідомлення.

6.3. Будь-яке неправомірне спілкування Користувача на Сервісі незалежно від того, було воно направлено на адресу Викладача або інших Користувачів або Адміністрації Сервісу, надає Адміністрації Сервісу право заблокувати Акаунт Користувача та застосувати інші заходи відповідальності відповідно до чинного законодавства. Під неправомірним спілкуванням у контексті цього розділу Сторони погодилися вважати будь-які образи, погрози, знущання, наклеп тощо. Користувача свого ставлення до інших користувачів Сервісу, Викладача та його Адміністрації. Блокування Аккаунта Користувача за вказаними підставами дає Адміністрації Сервісу право не повертати кошти, сплачені порушником за навчання на Сервісі.


7. Система заохочення Користувачів


7.1. Після закінчення Курсу Користувач може отримати Диплом, тобто. відповідний іменний документ, який видає Адміністрація Сервісу на підтвердження проходження Курсу.


8. Заключні положення


8.1. Ця Угода діє безстроково.

8.2. Усі суперечки та розбіжності у цій Угоді вирішуються шляхом обміну електронними повідомленнями між Користувачем та Сервісом.

8.3. Сервіс не несе відповідальності за збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах; дії шкідливих програм, що призвели до припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як у загальному, так і в окремих сегментах мережі, задіяних при виконанні цієї Угоди, за протиправні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу Сервісу.

8.4. Ця Угода може бути змінена у будь-який момент, у зв'язку з чим на Користувача покладено обов'язок щотижня перевіряти актуальність тексту цієї Угоди та уважно читати всі опубліковані Адміністрацією Сервісу зміни. Адміністрація Сервісу вживе всіх необхідних заходів щодо попереднього повідомлення Користувачів про зміну тексту цієї Угоди, зокрема через розсилання повідомлень інформаційного характеру на адреси електронної пошти, зазначені при реєстрації. Тим не менш, обов'язок Користувача регулярно переглядати цю Угоду є пріоритетним, і Користувач не може пред'являти претензії до Адміністрації Сервісу про свою незгоду зі змінами на підставі неодержання відповідного повідомлення.

Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.